Reglement Interne Orde

Home | Farys

het reglement van Interne Orde is opgesteld conform de Vlarem verplichting en onder controle van het Agentschap Zorg en Gezondheid

het reglement van Interne Orde is van toepassing voor elke bezoeker van het zwembad, ook voor clubs, scholen en groepen.

Conform de bepalingen in de Vlaremwetgeving is het Reglement van Interne Orde geafficheerd in het zwembad

in bijlage vindt u het RIO en het tariefreglement

 

Download